5 rzeczy o JPK, które musi wiedzieć każdy przedsiębiorca

Jednolity plik kontrolny (JPK) to rozwiązanie wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w celu usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Są to specjalnie przygotowane zbiory danych wygenerowane bezpośrednio z oprogramowania księgowego firmy, posiadające ustaloną formę pozwalającą organom kontroli skarbowej na ich łatwy przegląd i analizę.

Warto dodać, że od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, zobowiązany jest przesyłać plik JPK_VAT co miesiąc. Aby pomóc zrozumieć to nowe rozwiązanie, przedstawiamy 5 najważniejszych informacji na jego temat, o których musi wiedzieć każdy przedsiębiorca.

Kiedy należy składać plik?

Nowy dokument księgowy składa się co miesiąc, do 25 dnia każdego miesiąca. Jeśli 25 dzień miesiąca wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy dniem płatności jest następny dzień roboczy. Warto pamiętać, że podatnik, który rozlicza się metodą kwartalną, jest zobowiązany do przesyłania pliku JPK VAT co miesiąc.

W jaki sposób sporządzać i wysyłać pliki?

Pliki JPK powinny być wygenerowane w przystosowanym do tego programie komputerowym lub w systemie do księgowości online. XML to obowiązkowy format takiego pliku. Zanim możliwe będzie wysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, konieczne jest jego wcześniejsze podpisanie. Można tego dokonać za pomocą Profilu Zaufanego, używając własnego podpisu elektronicznego lub upoważniając biuro księgowe poprzez podpisanie deklaracji UPL-1. Potwierdzeniem przyjęcia przez urząd pliku JPK będzie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Czy JPK_VAT to jedyny plik, jaki należy przesyłać?

Plik JPK VAT, jako jedyny, należy przesłać drogą elektroniczną. Jednak JPK składa się jeszcze z 6 innych struktur, które można dostarczać do urzędów kontroli podatkowej na elektronicznych nośnikach danych takich jak pendrive czy zewnętrzne dyski. Pozostałe struktury to:

JPK_WB

wyciąg bankowy

JPK_FA

ewidencja faktur sprzedażowych

JPK_KR

dane na podstawie ksiąg rachunkowych

JPK_MAG

dane dotyczące magazynu firmy

JPK_EWP

informacje na podstawie ewidencji przychodów

JPK_PKPIR

dane na podstawie informacji z księgi przychodów i rozchodów

Czy za niezłożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego grożą kary?

Niezłożenie pliku w terminie może narazić zobowiązanego do tego przedsiębiorcę na nałożenie kary. Za brak złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego w terminie grozi grzywna, której wysokość zależy od tego, czy okoliczności niezłożenia pliku zakwalifikowane zostaną jako przestępstwo, czy jako wykroczenie. Granica między jednym a drugim wynosi 10 000 zł uszczuplenia należności podatkowej. Do tej sumy czyn uznaje się za wykroczenie, a powyżej za przestępstwo skarbowe. Karą za wykroczenie jest grzywna określona kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, natomiast za przestępstwo skarbowe grzywna może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych ze stawką minimalną zależną od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Warto wspomnieć, że karze może podlegać również złożenie błędnego pliku JPK i brak jego korekty przez przedsiębiorcę.

Jak skutecznie weryfikować poprawność danych?

Aby pomóc wyeliminować błędy, a co najważniejsze, uniknąć kar, jakie mogą być nałożone za pomyłki w dostarczonym nieprawidłowym JPK, warto wyposażyć się w program eKontrola. Umożliwia on między innymi automatyczne pobieranie danych z systemu, sprawdzanie i ewentualne ich modyfikowanie czy też przesyłanie gotowej paczki z plikami JPK na stronę Ministerstwa. Połączenie go z systemami usprawniającymi pracę, takimi jak na przykład program do sklepu, daje gwarancję efektywnej, rzetelnej, a także bezpiecznej pracy.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej do przeczytania

PIM a PDM – różnice i korzyści biznesowe

Informacja to najcenniejsza rzecz świata. Świadome zarządzanie informacjami i produktem to klucz do sukcesu w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi pozwoli zbudować przewagę konkurencyjną i zwiększyć przychody firmy. Sprawdź już teraz jakie korzyści uzyskasz dzięki wdrożeniu POSitive Retail.

Czytaj więcej >

Rynek mody w Rumunii

Rynek mody to druga największa branża świata pod względem sprzedaży. Czy kanały online i offline są tak samo popularne w Rumunii? Które z nich generują największe obroty i jakie otwierają szanse dla firm? Dowiedz sie więcej jakie mechanizmy możesz spotkać na Rumuńskim rynku mody oraz wykorzystaj szanse na ekspansje swojego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej >