5 rzeczy o JPK, które musi wiedzieć każdy przedsiębiorca

Jednolity plik kontrolny (JPK) to rozwiązanie wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w celu usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Są to specjalnie przygotowane zbiory danych wygenerowane bezpośrednio z oprogramowania księgowego firmy, posiadające ustaloną formę pozwalającą organom kontroli skarbowej na ich łatwy przegląd i analizę.

Warto dodać, że od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, zobowiązany jest przesyłać plik JPK_VAT co miesiąc. Aby pomóc zrozumieć to nowe rozwiązanie, przedstawiamy 5 najważniejszych informacji na jego temat, o których musi wiedzieć każdy przedsiębiorca.

Kiedy należy składać plik?

Nowy dokument księgowy składa się co miesiąc, do 25 dnia każdego miesiąca. Jeśli 25 dzień miesiąca wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy dniem płatności jest następny dzień roboczy. Warto pamiętać, że podatnik, który rozlicza się metodą kwartalną, jest zobowiązany do przesyłania pliku JPK VAT co miesiąc.

W jaki sposób sporządzać i wysyłać pliki?

Pliki JPK powinny być wygenerowane w przystosowanym do tego programie komputerowym lub w systemie do księgowości online. XML to obowiązkowy format takiego pliku. Zanim możliwe będzie wysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, konieczne jest jego wcześniejsze podpisanie. Można tego dokonać za pomocą Profilu Zaufanego, używając własnego podpisu elektronicznego lub upoważniając biuro księgowe poprzez podpisanie deklaracji UPL-1. Potwierdzeniem przyjęcia przez urząd pliku JPK będzie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Czy JPK_VAT to jedyny plik, jaki należy przesyłać?

Plik JPK VAT, jako jedyny, należy przesłać drogą elektroniczną. Jednak JPK składa się jeszcze z 6 innych struktur, które można dostarczać do urzędów kontroli podatkowej na elektronicznych nośnikach danych takich jak pendrive czy zewnętrzne dyski. Pozostałe struktury to:

JPK_WB

wyciąg bankowy

JPK_FA

ewidencja faktur sprzedażowych

JPK_KR

dane na podstawie ksiąg rachunkowych

JPK_MAG

dane dotyczące magazynu firmy

JPK_EWP

informacje na podstawie ewidencji przychodów

JPK_PKPIR

dane na podstawie informacji z księgi przychodów i rozchodów

Czy za niezłożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego grożą kary?

Niezłożenie pliku w terminie może narazić zobowiązanego do tego przedsiębiorcę na nałożenie kary. Za brak złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego w terminie grozi grzywna, której wysokość zależy od tego, czy okoliczności niezłożenia pliku zakwalifikowane zostaną jako przestępstwo, czy jako wykroczenie. Granica między jednym a drugim wynosi 10 000 zł uszczuplenia należności podatkowej. Do tej sumy czyn uznaje się za wykroczenie, a powyżej za przestępstwo skarbowe. Karą za wykroczenie jest grzywna określona kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, natomiast za przestępstwo skarbowe grzywna może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych ze stawką minimalną zależną od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Warto wspomnieć, że karze może podlegać również złożenie błędnego pliku JPK i brak jego korekty przez przedsiębiorcę.

Jak skutecznie weryfikować poprawność danych?

Aby pomóc wyeliminować błędy, a co najważniejsze, uniknąć kar, jakie mogą być nałożone za pomyłki w dostarczonym nieprawidłowym JPK, warto wyposażyć się w program eKontrola. Umożliwia on między innymi automatyczne pobieranie danych z systemu, sprawdzanie i ewentualne ich modyfikowanie czy też przesyłanie gotowej paczki z plikami JPK na stronę Ministerstwa. Połączenie go z systemami usprawniającymi pracę, takimi jak na przykład program do sklepu, daje gwarancję efektywnej, rzetelnej, a także bezpiecznej pracy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Więcej do przeczytania

Trendy w aplikacjach lojalnościowych

Lojalność to w handlu detalicznym jedna z najważniejszych cech konsumenckich, jaką sprzedawcy starają się wykształcić u swoich klientów. Stała i oparta na wzajemnych korzyściach relacja jest nie tylko źródłem stabilnego zysku, ale przede wszystkim satysfakcji, która pomaga wygrywać z konkurencją. Jak za pomocą aplikacji zbudować rzeszę wiernych klientów? Jakie trendy dominują dziś w wirtualnych systemach lojalnościowych?

Czytaj więcej >
Portale B2B a B2C

Portale B2B a B2C – optymalizacja komunikacji z partnerami

Rynek handlu elektronicznego to najszybciej rozwijająca się obecnie branża gospodarcza. Trwająca wciąż pandemia spotęgowała dodatkowo tempo wzrostu, które wydaje się nie być dla rynku żadnym problemem. Aktualne badania pokazują, że aż 80% Polaków korzysta aktywnie z Internetu, a 66% z nich robi zakupy w Internecie. Tak szybki rozwój handlu detalicznego dał również impuls do rozwoju sektora biznesowego, który dzięki lepszej komunikacji wykorzystującej portale B2B do wymiany handlowej – jest w stanie nadążyć za rosnącym detalicznym obrotem towarów.

Czytaj więcej >
E-faktura stanie się codziennością

E-faktura od 2022 roku dobrowolna, od 2023 roku obligatoryjna!

Podatek VAT to główna składowa budżetu państwa. W ubiegłym roku dochody do narodowej kasy przekroczyły 420 mld zł, a sam wpływ z tytułu podatku od towarów i usług wyniósł ponad 180 mld. Dlatego też rząd coraz mocniej stara się uszczelnić cały system wprowadzając takie narzędzia, jak JPK, split payment czy tworząc białą listę płatników. Najnowszą propozycją resortu finansów jest system elektronicznych faktur, który zacznie funkcjonować już od października.

Czytaj więcej >