Centrala

Oprogramowanie dla centrali sieci sklepów POSitive Retail ułatwia menedżerom dowolnego szczebla zarządzanie sprzedażą we wszystkich sklepach jednocześnie

291ab

System upraszcza planowanie i kontrolowanie sprzedaży, zarządzanie cenami i akcjami lojalnościowymi. W module otrzymujemy wszystkie niezbędne dane w postaci przejrzystych wykresów i tabel, zestawień, raportów. POSitive Retail Centrala bazuje dodatkowo na module Dystrybucja – zarządzającym obrotem towarowym, pełną  gospodarką magazynową przedsiębiorstwa.

Dzięki POSitive Retail konsekwentnie i całościowo wprowadzisz nowoczesne rozwiązania na wszystkie szczeble zarządzania w twojej firmie. System jest w pełni skalowalny i dopasowany do potrzeb klientów.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia oprogramowania POSitive Retail:

zarządzanie cennikami: dla wielu grup klientów (B2B, B2C), ceny we wszystkich lokalizacjach lub tylko wybranych

systemy lojalnościowe (centralna i aktualna baza klientów, optymalizacje programów lojalnościowych, rejestracje zakupów)

zarządzanie indeksami (jeden indeks – wiele cech), typami i jednostkami miar i zarządzanie cyklem życia produktu

elastyczne rozdysponowanie stoku magazynowego w sklepach bez konieczności utrzymywania magazynu centralnego

centralne zarządzanie placówkami, pracownikami i ustawieniami salonu, aktualizacjami

raportowanie i analiza sprzedaży, aktualna sprzedaż we wszystkich sklepach

możliwa synchronizacja otwarć kasowych z monitoringiem “Szeryf24”

integracja z Warehouse Management System (WMS - system obsługi magazynu)

synchronizacja – Product Information Management (PIM - zarządzania informacjami o produktach)

minimalizacja dokumentacji dzięki centralnemu obiegowi dokumentów: MM, inwentaryzacja, PZ, WZ, FV i FZ w przypadku obiegu franczyzowego

“asystent” stoku magazynowego (automatyczne zagwarantowanie dostępności towaru w najbardziej rokujących sklepach)

rozwiązania Omni-Channel

Funkcje

Centralne zarządzanie cenami

Centralnie zarządzana polityka cenowa we wszystkich sklepach, punktach franczyzowych i wielu kanałach sprzedaży ułatwia optymalizację poprawności prowadzonych cenników.

e-Commerce i omnichannel

Obserwacje rynku na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wskazują na rosnący trend sprzedaży internetowej. Za pojęciem omnichannel kryje się mnogość kanałów sprzedażowych.

Analizy Business Intelligence

Rozwiązania klasy Business Intelligence to narzędzia łączące w sobie mechanizmy pozwalające przekształcić, połączyć dane pochodzące z różnych systemów oraz środowisk informatycznych.

Centralna baza danych

Połączenie całej sieci sprzedaży w jednym systemie daje mnóstwo możliwości kadrze zarządzającej. Integracja danych ze wszystkich sklepów sieci to dostęp do najróżniejszych raportów.

Pełne bezpieczeństwo danych

System online daje dostęp do zawsze aktualnych danych kadrze zarządzającej i umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby sklepów.