Centralny monitoring i kontrola

Rozwiązania antyfraudowe skierowane są do wykrywania kradzieży i nadużyć w poszczególnych sklepach na poziomie centrali. Zapobieganie takim sytuacjom wymaga odpowiedniego systemu uwierzytelniania użytkowników, uprawnień, raportowania i analizy oraz monitorowania.

W POSitive Retail każda operacja wykonywana przez użytkowników w systemie jest rejestrowana. Każda sprzedaż, każde storno, każde nadawanie rabatów i wszystkie czynności wykonywane w systemie są przypisane do pracownika, który je przeprowadził.  

Logowanie
przed sprzedażą

Każda operacja wykonywana przez pracowników w systemie jest rejestrowana i wszystkie czynności wykonywane w systemie są przypisane do zalogowanego pracownikaDodatkowo centralny monitoring z aplikacją Szeryf 24 pozwala uniknąć dodatkowych nadużyć takich jak logowanie pracownika w systemie nie swoimi danymi. 

Aplikacja Szeryf24 to nie tylko powiązanie nagrań z kamer z konkretną transakcją, ale też możliwość ustawienia alertów informujących o krytycznych sytuacjach. Odpowiednie skonfigurowanie alertów pomoże zweryfikować konkretną sytuację i da Ci pełną kontrolę nad wszystkimi wrażliwymi operacjami w systemie. 

Alerty do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji

Nadawanie uprawnień pracownikom

Zarządzanie uprawnieniami pracowników z poziomu centrali. Możesz na przykład zastrzec, że tylko kierownicy sklepów będą w stanie zaakceptować storno lub będzie ono możliwe tylko po podaniu powodu. Dzięki zablokowaniu możliwości edycji dokumentu dla osób nieuprawnionych, żaden z szeregowych pracowników nie będzie w stanie w nie ingerować. 

Każde wyjście towaru z jednego sklepu posiada swój dokument połączony z dokumentem odbioru tego towaru w innym punkcie. POSitive Retail to pełna widoczność przesunięć magazynowych i powiązanych dokumentów zabezpiecza Cię przed ich fałszowaniem przez pracowników. 

Kontrola przesunięć magazynowych

Monitorowanie wrażliwych transakcji

W ramach działania systemu mogą być kontrolowane dowolne, określone przez użytkownika zdarzenia wykonane w punktach sprzedaży:

  • operacje związane z wystawieniem paragonu lub faktury 
  • operacje powiązane z usuwaniem pozycji w zamówieniu, jego korygowaniem lub ingerencją w dokumenty sprzedaży 
  • akcje związane z nadawaniem rabatów lub zmianą ustalonych cen  
  • sprzedażą na karty Klienta lub operacjami sprzedaży VIP 
  • operacje związane z logowaniem i wylogowaniem pracowników   

Nieprawidłowości dotyczące wybranych opercaji, np. usuwanie pozycji w zamówieniu czy korekta, mogą być zweryfikowane z aplikacją Szeryf24. Dzięki niej w systemie POSitive Retail jesteś w stanie w prosty sposób powiązać zapis z kamer umieszczonych przy stanowiskach sprzedażowych z operacjami wykonywanymi w systemie.