Kadry

System kadrowo-płacowy Bastion Personel wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi w Twoim przedsiębiorstwie.

Obejmuje nie tylko procesy zarządzania czasem pracy, planowanie kosztów personalnych, budżetowania, obsługę delegacji, urlopów, ale również zapewnia szereg narzędzi usprawniających obieg informacji kadrowych. W połączeniu z modułem e-Pracownik (inaczej Staff Scheduler) usprawnia i organizuje dostęp pracowników do danych kadrowych.

System zapewnia m.in.:

e-Pracownik

e-Pracownik to kompleksowe narzędzie do optymalizacji zadań związanych z grafikami pracy. Umożliwia dostęp do informacji kadrowo-płacowych dla pracowników przez przeglądarkę internetową. Dzięki temu zyskasz jednolitą bazę informacji o pracownikach.

Korzyści z aplikacji

automatyzacja optymalnego przypisania pracowników do odpowiednich stanowisk

możliwość udostępniania dokumentów pracownikom (np. PIT)

dostęp do rejestru pracowników ze szczegółowymi informacjami

komunikacja między pracownikami i kierownikami (np. szybka aktualizacja informacji o zastępstwach)

e-druki urlopowe

szablony grafików oparte na różnych scenariuszach i uprawnieniach pracowników

integracja z programem Bastion Personel – pobieranie godzin pracy i absencji pracowników