Komunikacja w sieci detalicznej – jak dotrzeć z informacją do pracowników?

Komunikacja wewnętrzna w czasie pandemii koronawirusa to nowe wyzwanie, z jakim muszą się mierzyć przedsiębiorstwa. Dodatkowy stres, pojawiające się nowe obostrzenia i niestabilność zatrudnienia - wymagają lepszej i skuteczniejszej komunikacji, aby utrzymać zaangażowanie personelu. Jak skutecznie docierać z informacją i motywować pracowników dbając cały czas o dobry PR wewnętrzny?

Komunikacja wewnętrzna w czasach zarazy

Przekazywanie informacji, rozdysponowywanie zadań i zbieranie informacji zwrotnych to podstawowe zadania komunikacyjne z jakimi codziennie spotykają się miliony pracowników. To właśnie od sposobu przekazania informacji, formy i precyzji zależy często powodzenie działań, jakie podejmują firmy. Pandemia koronawirusa, z którą polscy przedsiębiorcy walczą od blisko roku pokazała, jak ważną rolę odgrywa wewnętrzne komunikowanie. Szczególnie tam, gdzie pracownicy musieli zmienić tryb pracy na hybrydowy lub całkowicie zdalny (według GUS-u na pracę zdalną przeszło aż 25% pracowników). Komunikacja wewnątrz firmy stała się więc głównym narzędziem do utrzymania zaangażowania oraz budowania wizerunku wśród osób zatrudnionych. Wielu przedsiębiorców jednak nadal bagatelizuje kwestię jakości porozumiewania się między pracownikami i jej efektywność. Z badania „State of Internat Communications” przeprowadzonego przez firmę Simpplr wynika, że w połowie badanych firm nie ma żadnej technologii wspierającej komunikację wewnętrzną. Ponadto 40% ankietowanych odpowiedziało, że w ich firmie ten temat w ogóle nie istnieje. Tymczasem jakość wewnętrznej komunikacji jest często źródłem sukcesów bądź niepowodzeń. Dlaczego warto zwrócić uwagę na to w jaki sposób komunikują się pracownicy i co można zyskać dbając o jej kondycję?

– Lepsza komunikacja to przede wszystkim wyższa efektywność. Błędy, nieporozumienia i nieścisłości prowadzą często do frustracji, która przekłada się na jakość realizowanych zadań,

– przywiązanie i identyfikacja – pracownicy, którym jasno i precyzyjnie są przekazywane informacje, a ich feedbacki są traktowane poważnie – czują większe przywiązanie do firmy, co bezpośrednio przekłada się na zaangażowanie i kreatywność,

– komunikacja oparta na dialogu pozwala wytworzyć wartościową wspólnotę, która nie tylko utożsamia się z polityką firmy, ale także angażuje się w jej rozwój.

– pracownicy, którzy czują, że są słuchani przez swoich przełożonych są bardziej przekonani do swojej pracy. Wpływa to bezpośrednio na ich satysfakcję i wydajność.

Komunikacja to jednak przede wszystkim ludzie i ich umiejętności personalne. Dlatego też coraz częściej mówi się o kulturze komunikacji w przedsiębiorstwie. Zwraca się przy tym uwagę na: empatię, wzajemne słuchanie, szacunek i profesjonalizm w przekazywaniu informacji. Pandemia koronawirusa to także większy dystans między pracodawcą spędzającym często czas w siedzibie firmy, a pracownikiem, który pracuje zdalnie. Dlatego w tych wyjątkowych warunkach wiele organizacji stara się skracać dystans i zmieniać formę kontaktu na bardziej przyjazną i empatyczną.

Komunikacja automatyczna

Przekazywanie informacji pracownikom, a także zbieranie informacji zwrotnych to przede wszystkim zajęcie czasochłonne. Szacuje się, że osoby zatrudnione na stanowiskach menadżerskich poświęcają średnio 80% czasu na spotkania i rozmowy. Dlatego coraz większym powodzeniem cieszą się systemy informatyczne, które umożliwiają automatyczne przekazywanie informacji. Dotyczy to przede wszystkim rozproszonych pracowników, którzy są zatrudnieni w sieciach sprzedażowych, a szybkie i skuteczne dotarcie do nich z informacją jest kluczowe do realizacji celów sprzedażowych. Dzięki algorytmom pracownicy mogą bezpośrednio otrzymywać informacje z centrali firmy o zmianie cennika, nowych promocjach, produktach komplementarnych, uzupełniających koszyk zakupowy Klienta. Po zeskanowaniu produktu sprzedawca dostaje natychmiast informację zwrotną ze zdjęciem o możliwości zasugerowania dodatkowego produktu. Pracownicy w formie zautomatyzowanej wiadomości mogą również dostawać powiadomienia o zamówieniach, które mają zostać przygotowane do odbioru przez klienta na miejscu lub mają być wysłane pod konkretny adres.
Automatyczne wiadomości pozwalają nie tylko oszczędzać czas ale przede wszystkim dają gwarancję odczytania ich przez pracowników. Dzięki precyzyjnym komunikatom z pewnością uda się uniknąć wielu nieporozumień, które miałyby wpływ nie tylko na finanse, ale także na morale załogi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Więcej do przeczytania

E-faktura stanie się codziennością

E-faktura od 2022 roku dobrowolna, od 2023 roku obligatoryjna!

Podatek VAT to główna składowa budżetu państwa. W ubiegłym roku dochody do narodowej kasy przekroczyły 420 mld zł, a sam wpływ z tytułu podatku od towarów i usług wyniósł ponad 180 mld. Dlatego też rząd coraz mocniej stara się uszczelnić cały system wprowadzając takie narzędzia, jak JPK, split payment czy tworząc białą listę płatników. Najnowszą propozycją resortu finansów jest system elektronicznych faktur, który zacznie funkcjonować już od października.

Czytaj więcej >
optymalizacja procesów magazynowych

System WMS czyli skuteczna optymalizacja procesów magazynowych

System WMS to program do zarządzania ruchem produktów w magazynach, wykorzystywany w szeroko rozumianej logistyce. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Za pomocą systemu WMS możliwa jest kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.

Czytaj więcej >