Pełne bezpieczeństwo danych

System online daje  dostęp do zawsze aktualnych danych kadrze zarządzającej  i umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby sklepów. System offline natomiast zapewnia  większe bezpieczeństwo dla funkcjonowania poszczególnych sklepów  w sieci sprzedaży.

Reklamacje w POSitive Retail

POSitive Retail jest połączeniem najlepszych cech tych dwóch rozwiązań. Przesyłanie danych z poszczególnych sklepów w czasie rzeczywistym pozwala na szybkie podejmowanie decyzji i znajomość bieżącej sytuacji sieci sprzedaży. Dodatkowo jednak, sieć jest odporna na ataki wirusów i nie wpływa to na funkcjonowanie sklepów w całej sieci sprzedaży.  

Dane
zawsze
bezpieczne

W jednym sklepie bazę danych zaatakował wirus? W rozwiązaniu online problem dotyka całej sieci sprzedaży. Ze względu na pełne połączenie każdego sklepu z bazą w chmurze, wirus wpływa na funkcjonowanie wszystkich placówek. Wielkie straty finansowe, jakie może przynieść nawet godzina takiej awarii znacząco odbiją się na wyniku finansowym. System POSitive Retail jest  odporne na awarie tego typu. Problemy w jednym sklepie nie wpływają na pozostałe sklepy, a także na bazę danych centrali. 

Praca offline?

Jedną z największych zalet systemu online jest dostęp do zawsze aktualnych danych. To właśnie ta cecha, jest najczęściej powodem, dla którego firmy decydują się na takie rozwiązanie. Centrala natychmiast widzi, jakie wyniki osiągają wszystkie sklepy. Nie pojawiają się opóźnienia, jesteś więc w stanie reagować na bieżąco na wszystkie sytuacje, które mogą się wydarzyć.
Co jednak się stanie, gdy mamy trzy dni z przerwą w dostępie do Internetu? Przez ten czas nie tylko nie będziesz miał dostępu do danych, ale także żaden sklep nie będzie w stanie funkcjonować.

Własna baza danych​

Centrala jest wyposażona we własną bazę danych, która jest instalowana osobno w każdym sklepie. Odświeżanie danych następuje co minutę (lub w innej częstotliwości, wybranej przez klienta), dlatego  zawsze masz dostęp do danych, które są najbardziej aktualne. W jednym sklepie nie działa Internet przez godzinę? W centrali dane z tego sklepu wyświetlą się dopiero po ponownym uruchomieniu Internetu, ale sytuacja nie wpływa w żaden sposób na funkcjonowanie sklepu. Zostaje on przełączony do trybu offline.