Rozwiązania ERP

System Bastion ERP z oprogramowaniem do sieci sprzedaży POSitive Retail funkcjonalnie obejmuje całość zagadnień związanych z obsługą działu księgowości i finansów Twojej sieci. Moduł to pełna ewidencja zdarzeń gospodarczych oraz kompleksowa analiza organizacji.
grafika rozwiązanie erp

Najważniejsze korzyści z wykorzystania Bastion ERP

Rozbudowany system raportowania

kompleksowy wgląd w informacje o Twojej firmie, m.in. o stanie początkowym, przychodach, rozchodach czy stanie końcowym. System gromadzi rejestry zakupów i sprzedaży, analizy handlowe czy raporty o zaleganiu towarów na magazynach.

Rozbudowane kartoteki towarów

wgląd do listy wszystkich produktów i usług, które są w Twojej firmie. Dzięki Bastion ERP łatwo skontrolujesz nawet najbardziej rozbudowaną kartotekę towarową (m.in. wg koloru czy rozmiaru). Szczegółowe dane pomogą podjąć decyzję które produkty domówić, a których jest nadmiar.

Monitorowanie efektywności handlowców

system pozwala na prowadzenie rankingów sprzedaży czy naliczanie prowizji handlowych. Można weryfikować dane o zrealizowanych celach sprzedażowych czy czasie pracy.

Centralna baza klientów i dostawców

system ERP Bastion pozwala utworzyć szczegółowe bazy krajowych, zagranicznych czy unijnych kontrahentów wraz z przypisanymi cennikami i warunkami handlowymi. Dopełnieniem kartoteki są szczegóły kontaktu lub przechowywane skany dokumentów firmowych. Co najważniejsze takie gromadzenie danych jest w pełni zgodne z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Funkcje

Finanse i księgowość

ERP Finanse pozwala na pełną ewidencję zdarzeń gospodarczych i kompleksową analizę organizacji.

Kadry

System kadrowo-płacowy Bastion Personel wspierająca zarządzanie zasobami ludzkimi w Twoim przedsiębiorstwie.