Zarządzanie personelem a RCP

Rejestrowanie czasu pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie to spore wyzwanie nie tylko administracyjne ale również organizacyjne. Prowadzenie rzetelnej ewidencji wymagane jest zarówno przez prawo pracy, jak i ekonomię działalności gospodarczej. Przejrzysta procedura rozliczania przepracowanych godzin przyda się także w sytuacjach spornych z pracownikami, dla których rozliczenie godzin jest kluczowe przy obliczaniu wynagrodzenia.

Ewidencja czasu pracy - zasady

Właśnie minął rok od wprowadzenia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej istotnych zmian w rozliczaniu czasu pracy. Przed zmianami cały system posiadał wiele nieścisłości i mało precyzyjnie określał sposób ewidencjonowania przepracowanych godzin. Po wprowadzeniu zmian każdy pracodawca został zobowiązany do znacznie szerszego kontrolowania i rozliczania pracowników. Po nowelizacji ustawy przedsiębiorcy, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji czasu pracy muszą rejestrować:

 • liczbę przepracowanych godzin (również w porze nocnej oraz nadgodzin),
 • godzinę rozpoczęcia pracy,
 • godzinę zakończenia pracy,
 • zwolnienia i nieobecności (wraz z określeniem rodzaju)

Ponadto ustawodawca precyzyjnie określił okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Według zapisów ustawy wszystkie sporządzone dokumenty powinny być archiwizowane przez co najmniej 3 lata od daty powstania. Najbardziej rewolucyjną zmianą okazała się jednak możliwość prowadzenia elektronicznej ewidencji, która znacząco wpływa nie tylko na optymalizację kosztów kadrowych ale znacznie upraszcza cały proces. Nowe technologie pozwalają na pełne zautomatyzowanie procesów, które do niedawna wymagały sporych nakładów finansowych i pracowniczych.

RCP a optymalne zarządzanie

Jednym z elementów prowadzenia ewidencji czasu pracy jest prowadzenie rejestru. Przed nowelizacją ustawy wiele przedsiębiorstw prowadziło ją w sposób maksymalnie uproszczony. Rejestrowano przede wszystkim dni urlopowe i zwolnienia, które po zbilansowaniu z dniami przepracowanymi pozwalały na właściwe obliczenie wynagrodzenia. Minusami takiego prowadzenia rejestru są przede wszystkim:

 • brak kontroli nad ewidencję czasu pracy,
 • niska dyscyplina kadrowa,
 • brak wglądu w ekonomię i zaangażowanie pracowników,
 • czasochłonne procesy administracyjne

Nowe rozwiązania technologiczne oferują funkcjonalne narzędzia, które są w stanie zarówno ułatwić pracę całego pionu kadrowego, jak i przynieść realne korzyści finansowe nawet najmniejszej firmie zatrudniającej do kilku pracowników. Rejestr czasu pracy to narzędzie, które potrafi w pełni zastąpić papierową ewidencję dostarczając przy tym wiele cennych informacji, które pomogą skuteczniej zarządzać zasobami ludzkimi. Ich działanie opiera się na zainstalowaniu czytników, które rejestrują:  wejścia i wyjścia pracowników. Każdy pracownik, który rozpoczyna lub kończy pracę jest zobowiązany do ewidencjonowaniu swojego czasu pracy za pomocą karty magnetycznej. W ten sposób pracodawca zyskuje nie tylko dostęp do pełnej ewidencji przepracowanego czasu przez zatrudnione osoby ale również:

 • większą dyscyplinę organizacyjną (system rejestruje zarówno spóźnienia, jak i nadgodziny),
 • możliwość przydzielania dostępu do wybranych pomieszczeń,
 • sposób na lepsze planowanie i kalkulowanie wynagrodzeń,
 • wgląd w efektywność działań pracowników i skuteczniejsze zarządzanie personelem.

System kadrowo-płacowy - co zyskujesz?

Nowoczesne systemy RCP potrafią dzisiaj nie tylko ewidencjonować czas pracy ale także wyliczać na tej podstawie wynagrodzenie należne pracownikom. Narzędzie doskonale się sprawdza zarówno w dużych sieciach, jak i w małych przedsiębiorstwach, gdzie ze względu na charakter pracy występuje duża rotacja pracowników. W firmach gdzie funkcjonuje elastyczny czas pracy zdecydowanie łatwiej prowadzić rejestr czasu pracy za pomocą urządzeń cyfrowych zamiast prowadzić ją w sposób tradycyjny, który finalnie zostanie zdigitalizowany. Zamiast obciążać menedżerów obowiązkiem ewidencjonowania czasu pracy wystarczy więc wdrożyć system kadrowo-płacowy, który zwróci wszystkie istotne dane pozwalające na rozliczenia finansowe. Zgromadzone informacje będą w formie elektronicznej stanowiły pełną dokumentację ewidencyjną, która jest wymagana przez polskie prawo. Ponadto jest to doskonała baza do tworzenia czytelnych raportów przedstawiających aktywność zawodową i zaangażowanie wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Dzięki temu można bardziej sprawiedliwie i adekwatne planować wynagrodzenia pracowników.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej do przeczytania

PIM – Product Information Management – 10 najczęstszych pytań!

RFID (Radio-Frequency Identification) to technologia automatycznej identyfikacji i śledzenia przedmiotów za pomocą fal radiowych. W skrócie, systemy RFID umożliwiają bezprzewodowe odczytywanie danych przechowywanych na tagach RFID, które są przyczepione do różnych przedmiotów lub wbudowane w nie. Tagi RFID zawierają unikalny identyfikator, który może być odczytany przez czytnik RFID za pomocą fal radiowych.

Czytaj więcej >

Jak wdrożenie w sklepie RFID może zwiększyć sprzedaż?

RFID (Radio-Frequency Identification) to technologia automatycznej identyfikacji i śledzenia przedmiotów za pomocą fal radiowych. W skrócie, systemy RFID umożliwiają bezprzewodowe odczytywanie danych przechowywanych na tagach RFID, które są przyczepione do różnych przedmiotów lub wbudowane w nie. Tagi RFID zawierają unikalny identyfikator, który może być odczytany przez czytnik RFID za pomocą fal radiowych.

Czytaj więcej >

Rewolucyjne e-paragony: kiedy pożegnamy się z papierem?

E-paragony to innowacyjna metoda rejestrowania transakcji, eliminująca potrzebę przechowywania tradycyjnych paragonów papierowych. Dzięki niej w przyszłości osiągniemy większą efektywność w procesie dokumentacji oraz zminimalizujemy wpływ na środowisko. Nowe podejście przynosi korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom, poprzez ułatwiony dostęp do historii transakcji oraz redukcję biurokracji. Zapraszam do lektury, aby poznać pełen zakres zalet, jakie niesie ze sobą wdrożenie e-paragonów w naszym kraju.

Czytaj więcej >